Jamstva


Svi naši proizvodi su provjereni i testirani nakon svake faze proizvodnog procesa te imaju sve potrebne certikate (EMC, CE, RoHS…).
 
Proizvodi podliježu sljedećim jamstvenim uvjetima :
 • Ako se proizvod pokravi tijekom jamstvenog roka (zbog greške u materijalu ili izradi) Vaš distributer će Vam proizvod (nakon provjere stručne osobe) popraviti ili zamijeniti
 • Ako popravak u ovlaštenom servisu ne bi bio izvršen u roku 30 dana, proizvod ćemo zamijeniti novim. U slučaju da popravak u jamstvenom roku traje duže od 15 dana jamstveni rok se produžuje za onoliko dana koliko je popravak trajao.
 • Jamstveni rok je 24 mjeseca i počinje teći od dana prodaje u trgovini. Jamstvo na sve baterije, UPS baterije te Power bank baterije je 6 mjeseci.
 • Ako se ukaže potreba popravka uređaja u jamstvenom roku, molimo vas da konktaktirate trgovinu u kojoj ste proizvod i kupili.
 • U slučaju da je proizvod potrebno poslati ovlaštenom servisu ili generalnom distributeru, molimo Vas da kompletan proizvod (sa svim dijelovima i opremom) bude zapakiran u originalnu ambalažu koja mora biti u dobrom stranju te da priložite sve potrebne dokumente (račun, jamstveni list i sl.). Popravak aparata vrši se isključivo u servisu uvoznika.Troškove prijevoza aparata na servis snosi kupac. Moguća oštećenja koja bi nastala pri prijevozu i šteta time prouzročena idu na račun i rizik kupca. Slanje proizvoda od servisa do kupca snosi serviser tj. uvoznik.
Ovo jamstvo NE obuhvaća :
 • Oštećenja ili kvarove koji bi nastali kao posljedica nepravilnog priključivanja, krive polarizacije, pogrešnog stavljanja baterija i sl.
 • Kvarove nastale zbog nepropisnog rukovanja proizvodima, korištenja dijelova ili opreme koja nije propisana našim specifikacijama, neovlaštenog modificiranja proizvoda
 • Kvarove nastale mehaničkim oštećenjem proizvoda
 • Kvarove koji mogu nastati uslijed pada proizvoda, uporabe sile, više sile tj. elementarnih nepogoda (poplava, požar, grom, zemljotres…), usljed curenja baterija ili tinti i tonera i sl.
 • Kvarove nastale usljed nastabilnog 220V napona, čestih varijacija i/ili nestanaka struje
 • Oštećenja nastala pri prijevozu do kupca, izgubljene podatke, izgubljeno vrijeme, oštećen software, izgubljen profit, gubitke pokrivene Vašim osiguranjem, troškove prijevoza
 • Jamstvo također ne vrijedi ako je proizvod otvoren ili popravljan od strane neovlaštene osobe
 • Dijelove koji se smatraju potoršnima kao što su : baterije, tinte, toneri….

Besplatna dostava

Za narudžbe iznad 1000 kn
 

Pouzdan partner

27 godina uspješnog poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 

Dostupni klijentima

Telefonom na 044 680 704, mailom na kutina@smit-electronic.hr, u poslovnici...